Ta väl hand om ditt hustak

Mar 15

Ta väl hand om ditt hustak

Taket på ett hus skyddar mot väder och vind och om taket inte är helt kan det skapa förödande konsekvenser för huset. Om det skulle finnas ställen på taket som inte är helt täta kan det vara svårt att upptäcka innan skadorna har blivit för omfattande. Därför är det viktigt att ta hand om taket och underhålla det. Behöver du hjälp med takläggning är https://villatakspecialisten.se/ ett bra val. De har stor erfarenhet av tak och kan allt om ytskikt och material vid takläggning. Hantverkarna är professionella och gör arbetet fackmannamässigt. Företaget har även lång garanti om det mot förmodan skulle uppstå några problem med taket efter att jobbet är gjort.

Taket spelar roll i värderingen av huset

Förutom att taket är ett skydd har det en stor betydelse hur taket ser ut. Det visuella intrycket är av vikt speciellt om du tänker sälja ditt hus. Takets skick och utseende spelar roll när det kommer till hur mycket huset är värt och spekulanter lägger oftast stor vikt vid hustak. Därför är det bra att ta hand om taket.

Undersök taket inför varje vinter

Takpannor håller ofta längre än vad som är angivet om du underhåller ditt tak på rätt sätt. Du kan dubbla livslängden om du tar underhållet på allvar. Inför varje vinter kan det vara en bra idé att kolla taket. Ett tak med takpannor fungerar så länge alla takpannor är hela och ligger på rätt ställe. Om du vid din översyn ser att några takpannor ligger fel kan du rätta till dem och byta ut trasiga pannor. Har det hunnit läcka in vatten är det bra att kontrollera hela taket. Om du upptäcker det i tid behöver du oftast bara reparera lokalt. Skulle taket gå sönder och du inte upptäcker det kan det bli en dyr historia. Är taket mer än 40 år gammalt kan det vara bra att var femte år anlita en oberoende besiktningsman för att göra en översyn av taket. Det är en liten kostnad i jämförelse med att byta hela taket. Behöver du byta kan du använda dig av ROT-avdraget för att få ner kostnaderna.

PersonalPress