Lägg en budget för din renovering

Oct 23

Lägg en budget för din renovering

Att lägga upp en budget inför en renovering är A och O för att renoveringen ska gå smidigt till. En budget är nämligen inte bara ett sätt att försäkra sig om att man har råd att genomföra en renovering; den fungerar också som en slags plan som man kan förhålla sig till under arbetets gång. Om man märker att kostnaderna för en viss post plötsligt ligger långt utanför budgeten kan man då dels kontrollera vad som har gjort att kostnaderna har ökat, dels rätta till felet genom att minska på kostnaderna för en annan post i budgeten. På det sättet håller man sig hela tiden inom ramarna för vad ens ekonomi klarar av, och riskerar inte att råka ut för några obehagliga överraskningar mot slutet av renoveringen.

När man lägger upp en budget är det viktigt att man betänker alla kostnader som kan komma att ingå i renoveringen. Även om det är lätt att fokusera på de stora posterna, som golv, annat byggmaterial och hantverkararvoden, får man inte glömma de små posterna i budgeten, som vattenblandare, handtag och krokar. Dessa detaljer kan verka som en så pass liten kostnad att man knappt behöver räkna in dem i budgeten, men tillsammans kan dessa små kostnader utgöra flera tusen kronor, vilket kan vara tillräckligt för att stjälpa en tajt budget.calculator-385506_960_720

Man får generellt räkna med att ungefär hälften av kostnaderna består av hantverkararvoden, och hälften av materialkostnader. Beroende på vilket rum man ska renovera kan den fördelningen dock skilja sig åt; om man till exempel renoverar ett rum med mycket vitvaror, som ett kök, kan materialkostnaderna överstiga hantverkarkostnaderna. Det är självklart viktigt att begära offerter från flera hantverkare, och att komma överens om ett fast pris med de hantverkare man ska använda, innan man färdigställer budgeten.

Om du märker att du med din nuvarande ekonomiska situation inte kommer att ha råd att genomföra renoveringen, ska du kontakta Zensum, som är en privat lånerådgivare. Zensum kan bland annat hjälpa dig att omförhandla dina lån till bättre villkor, så att du får lägre räntekostnader. De pengar som du tidigare lade på räntor kan du då istället lägga till din renoveringsbudget.

PersonalPress